ΜΕΡΑ/ΩΡΑ  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 1η          
 2η          
 3η          
 4η          
 5η          
 6η          
 7η          

ΜΕΡΑ/ΩΡΑ  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 1η          
 2η          
 3η          
 4η          
 5η          
 6η          
 7η          

ΜΕΡΑ/ΩΡΑ  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 1η          
 2η          
 3η          
 4η          
 5η          
 6η          
 7η          

ΜΕΡΑ/ΩΡΑ  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 1η          
 2η          
 3η          
 4η          
 5η          
 6η          
 7η