Ιστορικό και Δημιουργία ομάδας Ρομποτικής

Κειμενο για το ιστορικό