Ιστορικό και Δημιουργία ομάδας Ρομποτικής

Η Δημιουργία του εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Ρομποτικής - STEM
Μια από τις βασικές πολιτικές του 8ο Γυμνάσιο Βόλου και του συλλόγου διδασκόντων του είναι και η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, επιστημονικές), και πέραν του σχολικού ωραρίου με βάση πάντα τον εθελοντισμού και την αυτοδιάθεση των εκπαιδευτικών.
Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής το σχολείο μεταξύ άλλων ξεκίνησε το 2015 το Εργαστήρι Εκπαιδευτικής Ρομποτικής - S.T.E.M. Είναι το πρώτο σχολείο στην περιοχή της Μαγνησίας που εισήγαγε και παρέχει συστηματικά και δωρεάν το συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση.
Ο όρος STEM” [Science, Technology, Engineering and Mathematics] είναι το ακρωνύμιο το οποίο χρησιμοποιείται στην εκπαιδευτική πολιτική, για τα πεδία που αναφέρονται στις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής, την Επιστήμη των Μηχανικών καθώς και τα Μαθηματικά.
Έτσι το σχολείο μας δημιούργησε πειραματικά τον Απρίλη του 2015 το πρώτο τμήμα S.T.E.M. – Εκπαιδευτικής Ρομποτικής μετά από αίτημα μαθητών. Ο σύλλογος του σχολείου αποφάσισε να επενδύσει ένα ποσό από τον προϋπολογισμό του για αγορά εξοπλισμού κατασκευής και προγραμματισμού ρομπότ τα γνωστά Lego Mindstorms education EV3 kits.
Από το 2016 το εργαστήρι Εκπαιδευτικής Ρομποτικής – STEM συμμετέχει ενεργά με μαθητικές ομάδες στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής WRO, στο Μαθητικό Φεστιβάλ Ρομποτικής ενώ υιοθετεί νέες δράσεις όπως την δράση STEM στο eTwinning καθώς και την δράση Hydrobots του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Το εργαστήρι Ρομποτικής συνεργάζεται με άλλα δημόσια σχολεία, σχολές και ακαδημίες καθώς και με τον σύλλογο εκπαιδευτικών Πληροφορικής του νομού Μαγνησίας για την προώθηση δράσεων STEM και εκπαιδευτικής Ρομποτικής.
Τα μαθήματα γίνονται εθελοντικά εκτός σχολικού ωραρίου από τον καθηγητή πληροφορικής ενώ υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλους καθηγητές του σχολείου να συμμετάσχουν στο μέλλον.
Θεωρούμε χρέος μας ως σχολείο να παρέχουμε στους μαθητές μας την καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης καθώς και όσο το δυνατόν περισσότερες δυνατότητες ώστε να αναπτύξουν και να προάγουν τις δεξιότητες τους, τις ιδέες τους, την εφευρετικότητα τους. Θέλουμε τους αυριανούς πολίτες αυτής τις χώρας δημιουργικούς και καινοτόμους.