Στις 10 Μαρτίου 2022 τα τμήματα Α2 και Β1 του σχολείου μας με την επιμέλεια της καθηγήτριας Μουσικής κας Γκόγκα Αθανασίας συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της κρατικής ορχήστρας Θεσσαλονίκης με θέμα τα ξύλινα πνευστά. Μαζί με άλλα 170 σχολεία από την Ελλάδα και το εξωτερικό είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά την ορχήστρα- μέσω zoom-, να ακούσουν έργα ξένων και Ελλήνων συνθετών (Haydn,Debussy, Καρακάση), να γνωρίσουν  τους ήχους και τους τρόπους παιξίματος των ξύλινων πνευστών και τέλος να υποβάλουν ερωτήματα στους μουσικούς της ορχήστρας. Ήταν μία ξεχωριστή εμπειρία για τους μαθητές και τις μαθήτριες που κατέστη εφικτή μέσω του διαδικτύου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας πρόκειται να υλοποιηθεί ένα Πρόγραμμα Σχολικής Διαμεσολάβησης, με σκοπό την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων και των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ μαθητών/τριών και την ανάπτυξη του αισθήματος συνεργασίας στη σχολική κοινότητα. Τον συντονισμό και την εποπτεία του Προγράμματος έχει Συντονιστική Ομάδα Διαμεσολάβησης (ΣΟΔ), η οποία αποτελείται από τη Σχολική Ψυχολόγο, κα. Τζιαφέτα και τον Συντονιστή Εκπαιδευτικό, κ. Μιχόπουλο.

Τι είναι η Σχολική Διαμεσολάβηση;

Η Σχολική Διαμεσολάβηση αποτελεί μια εναλλακτική πρακτική σε σχέση με το παραδοσιακό σύστημα επίλυσης συγκρούσεων και απόδοσης ευθυνών και ποινών από ενηλίκους (διευθυντές, καθηγητές, γονείς). Μαθητές και μαθήτριες που λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση, λειτουργούν ως αντικειμενικοί/ές διαμεσολαβητές/τριες που ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδικασία, με στόχο να βοηθήσουν συνομηλίκους που εμπλέκονται σε μια διένεξη, να την επιλύσουν με εποικοδομητικό τρόπο και να καταλήξουν σε μια αμοιβαία συμφωνία.

Ποια παιδιά θα επιλεγούν για τον ρόλο των διαμεσολαβητών/τριών στο σχολείο μας;

Η ομάδα των διαμεσολαβητών/τριών θα αποτελείται από μαθητές και μαθήτριες των τμημάτων της Β΄τάξης, οι οποίοι/ες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να ασκήσουν αυτόν τον ρόλο. Οι υποψηφιότητές τους θα επικυρωθούν από τη Διεύθυνση του σχολείου και τους/τις εκπαιδευτικούς των τμημάτων. Στη συνέχεια, οι διαμεσολαβητές/τριες θα προετοιμαστούν κατάλληλα μέσα από ένα εργαστήρι διάρκειας 5 ωρών. Η εκπαίδευση αυτή έχει ως σκοπό την καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως είναι η προσεκτική ακρόαση, η ενσυναίσθηση, ο αλληλοσεβασμός, η ανεκτικότητα στις διαφορετικές απόψεις και η κριτική σκέψη.

Με ποιον τρόπο θα γίνεται η παραπομπή στη Διαμεσολάβηση;

Περιστατικά διένεξης μεταξύ μαθητών/τριών θα μπορούν να παραπέμπονται στη ΣΟΔ από τον διευθυντή ή τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Επίσης, τα ίδια τα παιδιά που εμπλέκονται σε μια σύγκρουση, θα έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν οικειοθελώς στη Διαμεσολάβηση, εφόσον δεσμεύονται να ακολουθήσουν τους κανόνες και τη διαδικασία. ΔΕΝ θα παραπέμπονται σε διαμεσολάβηση σοβαρά περιστατικά βίας και παραβατικότητας, για τα οποία χρειάζεται να επιληφθεί η Διεύθυνση του σχολείου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Σχολική Ψυχολόγο, κάθε Τρίτη, ώρες 8:15-12:30.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας πρόκειται να υλοποιηθεί ένα Πρόγραμμα Σχολικής Διαμεσολάβησης, με σκοπό την ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων και των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ μαθητών/τριών και την ανάπτυξη του αισθήματος συνεργασίας στη σχολική κοινότητα. Τον συντονισμό και την εποπτεία του Προγράμματος έχει Συντονιστική Ομάδα Διαμεσολάβησης (ΣΟΔ), η οποία αποτελείται από τη Σχολική Ψυχολόγο, κα. Τζιαφέτα και τον Συντονιστή Εκπαιδευτικό, κ. Μιχόπουλο.

Τι είναι η Σχολική Διαμεσολάβηση;

Η Σχολική Διαμεσολάβηση αποτελεί μια εναλλακτική πρακτική σε σχέση με το παραδοσιακό σύστημα επίλυσης συγκρούσεων και απόδοσης ευθυνών και ποινών από ενηλίκους (διευθυντές, καθηγητές, γονείς). Μαθητές και μαθήτριες που λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση, λειτουργούν ως αντικειμενικοί/ές διαμεσολαβητές/τριες που ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδικασία, με στόχο να βοηθήσουν συνομηλίκους που εμπλέκονται σε μια διένεξη, να την επιλύσουν με εποικοδομητικό τρόπο και να καταλήξουν σε μια αμοιβαία συμφωνία.

Ποια παιδιά θα επιλεγούν για τον ρόλο των διαμεσολαβητών/τριών στο σχολείο μας;

Η ομάδα των διαμεσολαβητών/τριών θα αποτελείται από μαθητές και μαθήτριες των τμημάτων της Β΄τάξης, οι οποίοι/ες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να ασκήσουν αυτόν τον ρόλο. Οι υποψηφιότητές τους θα επικυρωθούν από τη Διεύθυνση του σχολείου και τους/τις εκπαιδευτικούς των τμημάτων. Στη συνέχεια, οι διαμεσολαβητές/τριες θα προετοιμαστούν κατάλληλα μέσα από ένα εργαστήρι διάρκειας 5 ωρών. Η εκπαίδευση αυτή έχει ως σκοπό την καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως είναι η προσεκτική ακρόαση, η ενσυναίσθηση, ο αλληλοσεβασμός, η ανεκτικότητα στις διαφορετικές απόψεις και η κριτική σκέψη.

Με ποιον τρόπο θα γίνεται η παραπομπή στη Διαμεσολάβηση;

Περιστατικά διένεξης μεταξύ μαθητών/τριών θα μπορούν να παραπέμπονται στη ΣΟΔ από τον διευθυντή ή τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Επίσης, τα ίδια τα παιδιά που εμπλέκονται σε μια σύγκρουση, θα έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν οικειοθελώς στη Διαμεσολάβηση, εφόσον δεσμεύονται να ακολουθήσουν τους κανόνες και τη διαδικασία. ΔΕΝ θα παραπέμπονται σε διαμεσολάβηση σοβαρά περιστατικά βίας και παραβατικότητας, για τα οποία χρειάζεται να επιληφθεί η Διεύθυνση του σχολείου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Σχολική Ψυχολόγο, κάθε Τρίτη, ώρες 8:15-12:30.

Δωρεά τροφίμων στο Ορφανοτροφείο Βόλου

Τη Δευτέρα 9 Μαρτίου,IMG 20200303 120134 μέλη του Δεκαπενταμελούς Συμβουλίου του σχολείου μας με το διευθυντή μετέβησαν στο Ορφανοτροφείο του Βόλου όπου και παρέδωσαν τρόφιμα, τα οποία είχαν συγκεντρώσει οι μαθητές/τριες, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες που αντιμετωπίζει το ίδρυμα. Η υπεύθυνη διαχείρισης του ιδρύματος αφού φωτογραφήθηκε με τους μαθητές, τους ευχαρίστησε για την ευγενική χειρονομία τους.

Επίσκεψη μαθητών στο «Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Βόλου»

    Την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου, μαθητές και μαθήτριες που συγκροτούν το Δεκαπενταμελές συμβούλιο του σχολείου μας επισκέφθηκαν το ΕΕΕΕΚ Βόλου. Η επίσκεψη είχε προγραμματιστεί μετά από συνεννόηση των διευθυντών των δύο σχολείων. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η γνωριμία των μαθητών μας με το ειδικό αυτό σχολείο και την αποστολή του αλλά και η εξοικείωσή τους με τη διαφορετικότητα.

    Μετά τη θερμή υποδοχή που έτυχαν οι μαθητές μας από τη διευθύντρια, Φωτεινή Γρηγορίου, και διδάσκοντες του ΕΕΕΕΚ, ενημερώθηκαν από την  ίδια για τη λειτουργία και τους σκοπούς του ιδρύματος, όπως επίσης για τις ιδιαιτερότητες των ατόμων που φοιτούν σε αυτό και τον ενδεδειγμένο τρόπο με τον οποίο καλούμαστε να τους αντιμετωπίζουμε στη συνάντηση μαζί τους. Προσφέρθηκε κέρασμα, κουλουράκια σε σχήμα καρδιάς (14η Φεβρουαρίου) που είχαν ετοιμάσει μαθητές στου ΕΕΕΕΚ στο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής του σχολείου και αναψυκτικό.

   Στη συνέχεια οι μαθητές μας ξεναγήθηκαν στα εργαστήρια του ΕΕΕΕΚ κατά ομάδες, παρακολούθησαν τη διδασκαλία και ασκήθηκαν στην επεξεργασία πηλού, στο φύτεμα φυτών σε φυτώρια και στην παρασκευή γλυκισμάτων. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος γνωρίστηκαν με μαθητές και μαθήτριες του ΕΕΕΕΚ, μίλησαν μαζί τους, τραγούδησαν και δημιούργησαν μία ζεστή ατμόσφαιρα.

   Με την επιστροφή τους στο σχολείο οι μαθητές μας δήλωσαν ότι ήταν γι? αυτούς μια πρωτόγνωρη αλλά και συγκλονιστική εμπειρία, καθώς η επικοινωνία με άτομα με αναπηρίες για αρκετούς  είναι από σπάνια έως ανύπαρκτη.

  Απώτερος στόχος της δράσης αυτής είναι η διοργάνωση  εκδήλωσης στο σχολείο μας, κατά την οποία θα γίνει διάχυση της γνώσης και εμπειρίας των μαθητών που επισκέφτηκαν το ΕΕΕΕΚ και στην υπόλοιπη μαθητική κοινότητα του 8ου Γυμνασίου.

   

"ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΑ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" διαρκείας!!!!

 10 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΕΝΟΣΠΟΥΔΕΣ 
ΣΤΟ 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ.
ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ "ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΑ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ" 
Δημιουργός-Υπεύθυνη προγράμματος:
Παπαθανασίου Κατερίνα
 (Πληροφορικός-μαθηματικός-μονωδός)